"Đi 'Kiss' Out" là một nắp cốc cà phê được thiết kế bởi nhà thiết kế Hàn Quốc Jang Woo-Suk

 

 
"Đi 'Kiss' Out" là một nắp cốc cà phê được thiết kế bởi nhà thiết kế Hàn Quốc Jang Woo-Suk

 799
 


EnjoyDude.com