හදිසි බලය කවුළුව විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට කෙසේද?

 

පලකරන්නා anto - 3 වර්ෂයක් වයස
හදිසි බලය කවුළුව විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට කෙසේද?
 471   මම ආදරෙයි 10   


@     @

අදහස්
EnjoyDude.com