ਨੂੰ ਇੱਕ dumbbell ਤੌਰ ਡਬਲਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

 

 
ਨੂੰ ਇੱਕ dumbbell ਤੌਰ ਡਬਲਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

 328
 


EnjoyDude.com