אַ דיינאַסאָר אויף די Photo!

אַ דיינאַסאָר אויף די Photo!


דער בוים געמאכט אַ מאַלייז

דער בוים געמאכט אַ מאַלייז


מאַשין פּול

מאַשין פּול


די "Butterfly לעוואָנע"

די "Butterfly לעוואָנע"


באַפּוצונג

באַפּוצונג


סקעלעט פון אַ קליין פּאָני

סקעלעט פון אַ קליין פּאָני


דאס קאַץ האט אַ האַרץ שייפּט נאָז

דאס קאַץ האט אַ האַרץ שייפּט נאָז


סאָווע-שייפּט באַפּוצונג

סאָווע-שייפּט באַפּוצונג


דאס קאַץ קענען גיין אומעטום

דאס קאַץ קענען גיין אומעטום


אויך שלעכט.

אויך שלעכט.