איז קאַץ

איז קאַץ


ווען מיסע זענען נישט דאָרט

ווען מיסע זענען נישט דאָרט


איך וועט כאַפּן

איך וועט כאַפּן


פויגל ס נעסט אין אַ קאַקטוס

פויגל ס נעסט אין אַ קאַקטוס


הון יי שאָל

הון יי שאָל


זיכער ציבעלע

זיכער ציבעלע


א גוט סיבה נישט צו האָבן קינדער

א גוט סיבה נישט צו האָבן קינדער


ווי צו עסן ווען איר האָבן שלעכט גליק

ווי צו עסן ווען איר האָבן שלעכט גליק


טאַטאָאָ אָדער דעסטרויער?

טאַטאָאָ אָדער דעסטרויער?


לינגעריע אָפּטיש אילוזיע

לינגעריע אָפּטיש אילוזיע