די מענטשן און די ביימער

די מענטשן און די ביימער


עס ס אַ סוד

עס ס אַ סוד


דיין חתונה טוט ניט אינטערעס מיר

דיין חתונה טוט ניט אינטערעס מיר


3 יאר פון אַרבעט

3 יאר פון אַרבעט


שטיל

שטיל


אַ הונט אַז אָפּענס די טיר

אַ הונט אַז אָפּענס די טיר


סעלפיע מיט אַ לאַמאַ

סעלפיע מיט אַ לאַמאַ


אויך קיוט די פּאַפּיז

אויך קיוט די פּאַפּיז


ביר

ביר


פּשוט אופֿן צו כאַפּן אַ קאַץ

פּשוט אופֿן צו כאַפּן אַ קאַץ