अबू धाबी मा यास टापुमा Liwa लुप स्लाइड

अबू धाबी मा यास टापुमा Liwa लुप स्लाइड


प्रथम श्रेणी

प्रथम श्रेणी


जर्मनी मा फूल को सुरुङ

जर्मनी मा फूल को सुरुङ


पुय डु Sancy अउवर्ङने मा

पुय डु Sancy अउवर्ङने मा


2030 मा टोयोटा अवधारणा-म बिजुली र स्वायत्त हुनेछ

2030 मा टोयोटा अवधारणा-म बिजुली र स्वायत्त हुनेछ


वास्तविकता विरुद्ध Selfie

वास्तविकता विरुद्ध Selfie


टमाटर अगस्ट मा स्पेन मा तिहार "ला Tomatina" मा झगडा, 50,000 मान्छे

टमाटर अगस्ट मा स्पेन मा तिहार "ला Tomatina" मा झगडा, 50,000 मान्छे


इटाली मा Diga डेल Cingino बाँध पर्खाल मा खनिज चाट्नेछन् भनेर पहाड बाख्राको

इटाली मा Diga डेल Cingino बाँध पर्खाल मा खनिज चाट्नेछन् भनेर पहाड बाख्राको


संघाई टावर, चीन, 650 मिटर

संघाई टावर, चीन, 650 मिटर


मिस फ्रान्स 2017 पहिले नै राष्ट्रिय भौगोलिक को 2050 भविष्यवाणी जस्तो देखिन्छ

मिस फ्रान्स 2017 पहिले नै राष्ट्रिय भौगोलिक को 2050 भविष्यवाणी जस्तो देखिन्छ