यो laziest कुकुर को विश्व रेकर्ड

यो laziest कुकुर को विश्व रेकर्ड


त्यो एक झपकी लिन गलत ठाउँमा रोजे

त्यो एक झपकी लिन गलत ठाउँमा रोजे


तपाईं पछि सेक्सी

तपाईं पछि सेक्सी


आह मानिसहरू र तिनीहरूको कार!

आह मानिसहरू र तिनीहरूको कार!


पानी उठ्नु

पानी उठ्नु


यो कुकुर आफ्नो मालिकको द्वारा पक्रेको हुन्छ

यो कुकुर आफ्नो मालिकको द्वारा पक्रेको हुन्छ


विशाल ह्यामबर्गर

विशाल ह्यामबर्गर


यी मूर्तिहरु Swans फूल मा प्रतियोगिता जिते

यी मूर्तिहरु Swans फूल मा प्रतियोगिता जिते


जापान मा हास्य

जापान मा हास्य


यो कुकुर प्राकृतिक चप्पल जन्मेका थिए

यो कुकुर प्राकृतिक चप्पल जन्मेका थिए