यी giraffes लाग्छ ताराहरू छन्

यी giraffes लाग्छ ताराहरू छन्


मेरो बुबा र हास्य को भावना

मेरो बुबा र हास्य को भावना


Gollum

Gollum


महिला र पुरुष बीच फरक

महिला र पुरुष बीच फरक


नक्कली टैटू

नक्कली टैटू


यो बिरालो को सीढी गर्ने सोच छ?

यो बिरालो को सीढी गर्ने सोच छ?


यो कुकुर आफ्नो पछि साथ झगडे

यो कुकुर आफ्नो पछि साथ झगडे


खुसी नयाँ वर्ष!

खुसी नयाँ वर्ष!


डायनासोर कुकुर

डायनासोर कुकुर


नियम निम्न छैन

नियम निम्न छैन