मेरो खरायो कार सवारी प्रेम

मेरो खरायो कार सवारी प्रेम


Macron, सबै नम्रता मा

Macron, सबै नम्रता मा


बजार बैंकक Floating

बजार बैंकक Floating


सर्फ

सर्फ


यो कुकुर आफ्नो पछि साथ झगडे

यो कुकुर आफ्नो पछि साथ झगडे


चिनियाँ र आँखा

चिनियाँ र आँखा


क्रोधित बिल्ली

क्रोधित बिल्ली


यो कुकुर र बाख्रा

यो कुकुर र बाख्रा


पनि भारी च्याट

पनि भारी च्याट


यो बिरालो संसारको सानो टाउको छ

यो बिरालो संसारको सानो टाउको छ