Caribou र शिकारी

Caribou र शिकारी


दुःखी बिल्ली

दुःखी बिल्ली


चश्मा

चश्मा


धेरै flowery सडक

धेरै flowery सडक


बोरन

बोरन


मेरो छोरा सुपरमार्केट मा फोन देख्नुहुन्छ गर्दा ...

मेरो छोरा सुपरमार्केट मा फोन देख्नुहुन्छ गर्दा ...


जब बालिका Trampoline छन्

जब बालिका Trampoline छन्


त्यो आनन्द छ!

त्यो आनन्द छ!


सुन्दर महिला सिपाहीहरू

सुन्दर महिला सिपाहीहरू


मेरो बिरालो सिद्ध छ

मेरो बिरालो सिद्ध छ