विभाजित जिब्रो

विभाजित जिब्रो


त्रासदी

त्रासदी


क्रान्तिकारी माछा अन्वेषक

क्रान्तिकारी माछा अन्वेषक


सुन बारहरू को वितरक

सुन बारहरू को वितरक


अघि मेकअप पछि

अघि मेकअप पछि


नमस्ते मित्रहरुलाई

नमस्ते मित्रहरुलाई


मेरी प्रेमिका र मेरो कुकुर सबै समय bicker

मेरी प्रेमिका र मेरो कुकुर सबै समय bicker


आरामदायी

आरामदायी


मृत्युको नङ

मृत्युको नङ


यो कुकुर तकिए प्रेम

यो कुकुर तकिए प्रेम