मानव

मानव


प्याज जीवित

प्याज जीवित


कहिलेकाहीं जीवन क्रूर छ

कहिलेकाहीं जीवन क्रूर छ


उम्दा जीवित

उम्दा जीवित


चूहों छैन हुँदा

चूहों छैन हुँदा


विशाल बियर

विशाल बियर


घाँस खरायो

घाँस खरायो


बेबी डाउनलोड

बेबी डाउनलोड


उदास प्राप्त हुँदैन

उदास प्राप्त हुँदैन


पानी उठ्नु

पानी उठ्नु