मेरी प्रेमिका र मेरो कुकुर सबै समय bicker

मेरी प्रेमिका र मेरो कुकुर सबै समय bicker


रूख एक malaise गरे

रूख एक malaise गरे


प्रेमी

प्रेमी


संसारमा सबै भन्दा सानो क्रिसमस वृक्ष

संसारमा सबै भन्दा सानो क्रिसमस वृक्ष


हृदय को आकार मा एक फर संग एक बिल्ली

हृदय को आकार मा एक फर संग एक बिल्ली


Évitation को रहस्य

Évitation को रहस्य


यो विपत्ति अघि एक दोस्रो

यो विपत्ति अघि एक दोस्रो


slackness

slackness


यो बिरालो धेरै छक्क छ

यो बिरालो धेरै छक्क छ


मेरी बिल्ली लागि घाँस गलैँचा

मेरी बिल्ली लागि घाँस गलैँचा