चुपचाप छोड्ने

चुपचाप छोड्ने


सडक कला painting अघि

सडक कला painting अघि


शिशुले सूट र टाई

शिशुले सूट र टाई


विश्राम

विश्राम


म थाकेको छु

म थाकेको छु


Boo गल्ती गरेको छ

Boo गल्ती गरेको छ


यो मेट्रो मा भिन्सेन्ट भ्यान Gogh

यो मेट्रो मा भिन्सेन्ट भ्यान Gogh


मुद्रक तनाव महसुस

मुद्रक तनाव महसुस


आजकल

आजकल


उहाँले fairground टिकट को धेरै जीत

उहाँले fairground टिकट को धेरै जीत