म मेरो बिरालो लागि यो ओछ्यानमा निर्माण र उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ

म मेरो बिरालो लागि यो ओछ्यानमा निर्माण र उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ


अप्टिकल भ्रम

अप्टिकल भ्रम


सबै जनावरहरू मजेदार तस्वीर

सबै जनावरहरू मजेदार तस्वीर


ब्राजिल, अर्जेन्टिना र प्यारागुये बीच सीमाना

ब्राजिल, अर्जेन्टिना र प्यारागुये बीच सीमाना


उहाँले मासु प्रेम

उहाँले मासु प्रेम


लस भेगासमा पूल मा मेरो कुकुर

लस भेगासमा पूल मा मेरो कुकुर


कुकुर परिवहन यो ट्रेलर सहज छ

कुकुर परिवहन यो ट्रेलर सहज छ


मूर्तिकला आगो

मूर्तिकला आगो


भोलि योजना

भोलि योजना


यो बिरालो याद छ

यो बिरालो याद छ