केही भन्दा राम्रो

केही भन्दा राम्रो


हास्य: यो कुकुर ठूलो hairdresser छ!

हास्य: यो कुकुर ठूलो hairdresser छ!


कुकुर परिवहन यो ट्रेलर सहज छ

कुकुर परिवहन यो ट्रेलर सहज छ


सुन्दर आँखा

सुन्दर आँखा


प्याज जीवित

प्याज जीवित


जनावरहरू पनि प्यारा पंजे

जनावरहरू पनि प्यारा पंजे


पहाड सांस

पहाड सांस


यो बिरालो एक हृदय आकार नाक छ

यो बिरालो एक हृदय आकार नाक छ


समानता

समानता


हात मा एउटा कान को transplant

हात मा एउटा कान को transplant