मैले बल्ल मेरो चश्मा फेला

मैले बल्ल मेरो चश्मा फेला


मेरो बिरालो र ऊन को मेरो हजुरआमा बल

मेरो बिरालो र ऊन को मेरो हजुरआमा बल


धेरै खाने गर्न

धेरै खाने गर्न


हिउँ सबैभन्दा सुन्दर कुकुर

हिउँ सबैभन्दा सुन्दर कुकुर


सबै क्रम मा छ

सबै क्रम मा छ


विमानस्थलमा डामर मा एक सूटकेस

विमानस्थलमा डामर मा एक सूटकेस


पहिले र पछि

पहिले र पछि


आफ्नो धाराबाट भण्डारण गर्न कसरी

आफ्नो धाराबाट भण्डारण गर्न कसरी


गुप्त

गुप्त


घर messi lionel स्वामित्वको

घर messi lionel स्वामित्वको