ईन्द्रेणी आकाश कपाल

ईन्द्रेणी आकाश कपाल


उठ र देख्न भनेर आफ्नो जन्मदिन को दिन

उठ र देख्न भनेर आफ्नो जन्मदिन को दिन


जनावर संग बेबी निद्रामा

जनावर संग बेबी निद्रामा


यो बिरालो याद छ

यो बिरालो याद छ


यो कुकुर भन्न कुराहरू छ

यो कुकुर भन्न कुराहरू छ


यो कुकुर शौच सही स्थान पाएको छ

यो कुकुर शौच सही स्थान पाएको छ


मेरो बिरालो बिल्कुल बाहिर चाहन्थे र यो परिणाम हो

मेरो बिरालो बिल्कुल बाहिर चाहन्थे र यो परिणाम हो


आफूलाई एउटा सर्प शंखेकीरा

आफूलाई एउटा सर्प शंखेकीरा


त्यो एक हरर चलचित्र हेर्छ जब त्यो डराएका गर्दा

त्यो एक हरर चलचित्र हेर्छ जब त्यो डराएका गर्दा


फोटो मा एक डायनासोर!

फोटो मा एक डायनासोर!