मैले बल्ल मेरो चश्मा फेला

मैले बल्ल मेरो चश्मा फेला


दिन को philosophical विचार

दिन को philosophical विचार


म मेरो साथ तपाईंलाई र यो छ

म मेरो साथ तपाईंलाई र यो छ


यो कुकुर sledging छैन गर्नुपर्छ

यो कुकुर sledging छैन गर्नुपर्छ


छाता पूर्ण विशाल

छाता पूर्ण विशाल


Lamborghini चकलेट

Lamborghini चकलेट


उहाँले पुराना टायर संग आकृति कला डायनासोर को काम गर्छ

उहाँले पुराना टायर संग आकृति कला डायनासोर को काम गर्छ


उहाँले आफ्नो गंजा खोपडी disguises ...

उहाँले आफ्नो गंजा खोपडी disguises ...


Cat वा जुङ्गा?

Cat वा जुङ्गा?


धेरै खाने गर्न

धेरै खाने गर्न