अधिक चुपचाप Poop सक्छौं?

अधिक चुपचाप Poop सक्छौं?


चिमनी अगाडि कुकुर

चिमनी अगाडि कुकुर


हाय!

हाय!


यो कुकुर तकिए प्रेम

यो कुकुर तकिए प्रेम


जब कोर्नु बाल मा फँस हुन्छ

जब कोर्नु बाल मा फँस हुन्छ


जीवनको आनन्द उठाउन सिक्न

जीवनको आनन्द उठाउन सिक्न


पछि वा छैन हुन ...

पछि वा छैन हुन ...


कहिलेकाहीं वयस्क बच्चाहरु फेरि बन्न

कहिलेकाहीं वयस्क बच्चाहरु फेरि बन्न


मैले बल्ल मेरो चश्मा फेला

मैले बल्ल मेरो चश्मा फेला


दान लागि स्विडिश भिडियो खेल

दान लागि स्विडिश भिडियो खेल