यो टट्टू र आफ्नो मित्र विशाल Teddy भालु

यो टट्टू र आफ्नो मित्र विशाल Teddy भालु


सेतो बेबी

सेतो बेबी


Wheelbarrows कुर्सी

Wheelbarrows कुर्सी


यो बिरालो साँझ वी लागि तयार छ

यो बिरालो साँझ वी लागि तयार छ


एक छाता संग एक बिरालोको बच्चा को उद्दार

एक छाता संग एक बिरालोको बच्चा को उद्दार


जब म उनको अघि उठेँ र त्यो अझै पनि सुतेको छ

जब म उनको अघि उठेँ र त्यो अझै पनि सुतेको छ


साना Dragon

साना Dragon


यो सबैका लागि गुमाए छैन

यो सबैका लागि गुमाए छैन


म आफ्नो सैंडविच हेर्न

म आफ्नो सैंडविच हेर्न