त्यो छोराछोरीलाई किन गरिन्छ छ

त्यो छोराछोरीलाई किन गरिन्छ छ


सुन्दर नीलो बर्ड

सुन्दर नीलो बर्ड


यस vivarium मा मेरो बिरालो

यस vivarium मा मेरो बिरालो


मलाई के लाग्छ

मलाई के लाग्छ


मेरी बिल्ली लागि घाँस गलैँचा

मेरी बिल्ली लागि घाँस गलैँचा


टयूबिंग

टयूबिंग


म शवर मलाई भनेर मात्र एक होइन पक्का छु

म शवर मलाई भनेर मात्र एक होइन पक्का छु


तालिका टेबल टेनिस géante

तालिका टेबल टेनिस géante


उहाँले मेरो हात पकड छैन

उहाँले मेरो हात पकड छैन


धेरै flowery सडक

धेरै flowery सडक