ती आँखा ...

ती आँखा ...


घर बिल्ली

घर बिल्ली


यसले खुट्टा हिलाउँछ

यसले खुट्टा हिलाउँछ


घाँस खरायो

घाँस खरायो


एक सस्तो चुलो सफा गर्न कसरी

एक सस्तो चुलो सफा गर्न कसरी


गारफील्ड को वास्तविक संस्करण

गारफील्ड को वास्तविक संस्करण


दिन को philosophical विचार

दिन को philosophical विचार


मेरो श्रीमान् हाम्रो छोरी घण्टा 3 दिन rocked। उहाँले भोक थियो।

मेरो श्रीमान् हाम्रो छोरी घण्टा 3 दिन rocked। उहाँले भोक थियो।


4 बिरालोहरु र माउस

4 बिरालोहरु र माउस


विशाल Bouquet

विशाल Bouquet