चिमनी अगाडि कुकुर

चिमनी अगाडि कुकुर


उहाँले आफ्नो गंजा खोपडी disguises ...

उहाँले आफ्नो गंजा खोपडी disguises ...


एक कुकुर बिरालो आफ्नो ठाँउ चोरी गर्दा ...

एक कुकुर बिरालो आफ्नो ठाँउ चोरी गर्दा ...


ब्राजिल, अर्जेन्टिना र प्यारागुये बीच सीमाना

ब्राजिल, अर्जेन्टिना र प्यारागुये बीच सीमाना


म चाहनुहुन्छ के

म चाहनुहुन्छ के


स्याउ स्टोरमा एक टट्टू ...

स्याउ स्टोरमा एक टट्टू ...


Titanic

Titanic


मेरी क्रिसमस

मेरी क्रिसमस


पल्ट मा एक बियर पिउने दुनिया मा मात्र कुकुर

पल्ट मा एक बियर पिउने दुनिया मा मात्र कुकुर


पनि एक स्कूल हप्ता

पनि एक स्कूल हप्ता