अब मौन

अब मौन


धेरै कुकुर?

धेरै कुकुर?


चित्रकार केटी

चित्रकार केटी


एक छाता संग एक बिरालोको बच्चा को उद्दार

एक छाता संग एक बिरालोको बच्चा को उद्दार


कहिलेकाहीं जीवन क्रूर छ

कहिलेकाहीं जीवन क्रूर छ


Selfie dodo

Selfie dodo


जनावरहरू पनि प्यारा पंजे

जनावरहरू पनि प्यारा पंजे


एक पियानो!

एक पियानो!


चिडियाखाना मा नयाँ आकर्षण, ग्लास घन एक भालु सामना

चिडियाखाना मा नयाँ आकर्षण, ग्लास घन एक भालु सामना


संसारमा बिजुली

संसारमा बिजुली