धेरै जटिल

धेरै जटिल


एक वर्षको लागि आइडिया बच्चा फोटो

एक वर्षको लागि आइडिया बच्चा फोटो


त्यो मेरो रातो बोर्डो रक्सी पिउने

त्यो मेरो रातो बोर्डो रक्सी पिउने


लबस्टर मोटरसाइकल

लबस्टर मोटरसाइकल


पनि एक स्कूल हप्ता

पनि एक स्कूल हप्ता


यो एक लाज छ

यो एक लाज छ


बिल्ली र दर्पण

बिल्ली र दर्पण


जब हामीलाई पिता-क्रिसमस गुप्तचरी

जब हामीलाई पिता-क्रिसमस गुप्तचरी


मेरो हजुरबुबा एक धूलो थियो, मेरो बुबा एक धूलो थियो, म धूलो छु।

मेरो हजुरबुबा एक धूलो थियो, मेरो बुबा एक धूलो थियो, म धूलो छु।


यो बिरालो दबाइ परीक्षण गर्न चाहन्थे र यो हुनु हुँदैन ...

यो बिरालो दबाइ परीक्षण गर्न चाहन्थे र यो हुनु हुँदैन ...