यो बिरालो ऊन को बलहरु प्रेम

यो बिरालो ऊन को बलहरु प्रेम


विशाल क्यान्सर राइस

विशाल क्यान्सर राइस


पत्नी सामाजिक सञ्जालहरूमा एक फोटो पोस्ट। पतिको, केही क्षण पछि दोस्रो तस्वीर।

पत्नी सामाजिक सञ्जालहरूमा एक फोटो पोस्ट। पतिको, केही क्षण पछि दोस्रो तस्वीर।


एक llama संग Selfie

एक llama संग Selfie


Tarte अमेरिकी

Tarte अमेरिकी


कहिलेकाहीं रक्षा गर्न छ!

कहिलेकाहीं रक्षा गर्न छ!


म यो खेल खेल्न चाहनुहुन्छ

म यो खेल खेल्न चाहनुहुन्छ


स्केट पार्क

स्केट पार्क


सबै भन्दा असामान्य दाह्री क्रिसमस

सबै भन्दा असामान्य दाह्री क्रिसमस


मेरो कार कुकुर

मेरो कार कुकुर