एक धनी बिरालो

एक धनी बिरालो


यो शौचालय सीट पनि बिरालो litter बनाउँछ

यो शौचालय सीट पनि बिरालो litter बनाउँछ


कसरी आफ्नो बिल्ली लोड गर्न

कसरी आफ्नो बिल्ली लोड गर्न


बिरालोहरु र कुकुर बीच फरक तिनीहरूले गलत कुरा गर्दा

बिरालोहरु र कुकुर बीच फरक तिनीहरूले गलत कुरा गर्दा


च्याट सानामसिना

च्याट सानामसिना


पहिले नै फिर्ता?

पहिले नै फिर्ता?


lego स्मारक

lego स्मारक


बेबी बाघ

बेबी बाघ


म र के गर्न यति काम छ जब सुरु जहाँ म थाहा छैन

म र के गर्न यति काम छ जब सुरु जहाँ म थाहा छैन


बिरालो विन्डो पछि अर्डर इंतजार छ

बिरालो विन्डो पछि अर्डर इंतजार छ