अन्तमा!

अन्तमा!


पैसा राम्रो बिताए ...

पैसा राम्रो बिताए ...


हल काठ अधिकांश

हल काठ अधिकांश


2 वर्ष पछि

2 वर्ष पछि


पागल?

पागल?


तपाईं पनि खान मन भने

तपाईं पनि खान मन भने


धान क्षेत्र

धान क्षेत्र


म केहि अवरोध ...

म केहि अवरोध ...


गुगल

गुगल


हामी एक केले फेला

हामी एक केले फेला