मृत्युको नङ

मृत्युको नङ


परमानंद

परमानंद


मेरो लागि 10 puppies

मेरो लागि 10 puppies


घाँस खरायो

घाँस खरायो


म अन्तिम प्रेमिका अपनाए भनेर कुकुर

म अन्तिम प्रेमिका अपनाए भनेर कुकुर


कुकुर पनि relook छन्

कुकुर पनि relook छन्


यो विपत्ति अघि एक दोस्रो

यो विपत्ति अघि एक दोस्रो


कुकको मजाक

कुकको मजाक


perverse नजर

perverse नजर


कार अब irreparable बन्न

कार अब irreparable बन्न