धेरै कुकुर?

धेरै कुकुर?


एक मिश्री राजा कसरी रम्न गर्न

एक मिश्री राजा कसरी रम्न गर्न


कप मूर्तिकला

कप मूर्तिकला


असम्भव मिशन

असम्भव मिशन


केटी टाटु चरा

केटी टाटु चरा


आफ्नो मित्र को गोहीको मा र्याकुन

आफ्नो मित्र को गोहीको मा र्याकुन


कुनै भाग्य

कुनै भाग्य


मेरो कुकुर चश्मा आवश्यक

मेरो कुकुर चश्मा आवश्यक


यो जताततै बग्छ भनेर वास्तवमा यो जमीन देखि डिजाइन छ

यो जताततै बग्छ भनेर वास्तवमा यो जमीन देखि डिजाइन छ


अजीब भेस

अजीब भेस