အဘယ်သူမျှမဟာသရှိသူကလေး

အဘယ်သူမျှမဟာသရှိသူကလေး


quote ဘဝကိုပျော်မွေ့

quote ဘဝကိုပျော်မွေ့


တော်လှန်ရေးကောင်စီငါးကို Finder

တော်လှန်ရေးကောင်စီငါးကို Finder


ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြောင်

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြောင်


နောက်ဆုံးတော့!

နောက်ဆုံးတော့!


ယနေ့ငါတစ် reindeer ပါဖြစ်ကြောင်းကို

ယနေ့ငါတစ် reindeer ပါဖြစ်ကြောင်းကို


တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာ

တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာ


သောနေ့ရက်ကာလကိုဆိုးရွားစွာစတင်သည်

သောနေ့ရက်ကာလကိုဆိုးရွားစွာစတင်သည်


အဖေ multitasking

အဖေ multitasking


ဒီကြောင်လွန်းပါတီရှိတယ်

ဒီကြောင်လွန်းပါတီရှိတယ်