ပွင့်လင်းလိပ်ပြာ

ပွင့်လင်းလိပ်ပြာ


ဆောက်ထားတဲ့ကြောင်

ဆောက်ထားတဲ့ကြောင်


ငါ၏အကြောင်ကလေးမွေးဖွားစဉ်ကာလအတွင်းမင်ထဲကပွေးလေ၏။

ငါ၏အကြောင်ကလေးမွေးဖွားစဉ်ကာလအတွင်းမင်ထဲကပွေးလေ၏။


ခေါင်းပေါ်မှာကြောင်

ခေါင်းပေါ်မှာကြောင်


သက်သာစရာဖြစ်သော

သက်သာစရာဖြစ်သော


အဘယ်သူမျှမထိုင်ခုံ

အဘယ်သူမျှမထိုင်ခုံ


နို့ရည်ရောင်းတစ်ဦးနွားမ

နို့ရည်ရောင်းတစ်ဦးနွားမ


တောင်မှ Minecraft အပေါ်ပွငျသစျထဲတွင်

တောင်မှ Minecraft အပေါ်ပွငျသစျထဲတွင်


အဘယ်သူမျှမ Oh

အဘယ်သူမျှမ Oh


ထူးဆန်းတဲ့အသှငျပွောငျး

ထူးဆန်းတဲ့အသှငျပွောငျး