မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ

မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ


အခုအချိန်မှာသူကလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပွဲတော်ကြီးပဲ!

အခုအချိန်မှာသူကလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ပွဲတော်ကြီးပဲ!


ငါသည်ငါ့ကိတ်မုန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ...

ငါသည်ငါ့ကိတ်မုန့်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ...


ဘာမုသာကိုသုံးသောသူသည်ဤခွေးကို!

ဘာမုသာကိုသုံးသောသူသည်ဤခွေးကို!


ငါကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှားလုပ်

ငါကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှားလုပ်


တွန်းလှည်းကုလားထိုင်

တွန်းလှည်းကုလားထိုင်


နောက်တော်သို့လိုက်သို့မဟုတ်မဖြစ် ...

နောက်တော်သို့လိုက်သို့မဟုတ်မဖြစ် ...


ဒီကလေးမလေးကချောကလက်ကိုချစ်သောသူ

ဒီကလေးမလေးကချောကလက်ကိုချစ်သောသူ


နို့ရည်ရောင်းတစ်ဦးနွားမ

နို့ရည်ရောင်းတစ်ဦးနွားမ


မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်ဖို့အမြဲကောင်းတဲ့င်

မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်ဖို့အမြဲကောင်းတဲ့င်