ပိုလန်ဂျာမန်များကကြားဖြတ်တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်ချထား

ပိုလန်ဂျာမန်များကကြားဖြတ်တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်ချထား


2 အိမ်သာသို့ Cut

2 အိမ်သာသို့ Cut


ဒီအပင်ကလူ့ form မှာဖြစ်ပါတယ်

ဒီအပင်ကလူ့ form မှာဖြစ်ပါတယ်


ပင် Ribery

ပင် Ribery


မိတ်ကပ်ခင်နဲ့အပြီးမှာ

မိတ်ကပ်ခင်နဲ့အပြီးမှာ


ဒီနေရာမှာဆံပင်နှင့်သင်၏စက်ရုံဦးခေါင်းလှည့်ဖို့ဘယ်လိုဖွင့်

ဒီနေရာမှာဆံပင်နှင့်သင်၏စက်ရုံဦးခေါင်းလှည့်ဖို့ဘယ်လိုဖွင့်


Objective: သင့်နာမည်ဘောလုံးကိုရှာဖွေရန်

Objective: သင့်နာမည်ဘောလုံးကိုရှာဖွေရန်


funny အကြီးအကဲမျ​​ား

funny အကြီးအကဲမျ​​ား


ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ည

ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ည


ထိုအခွက်အောင်အသက်ရှင်ရကြ၏

ထိုအခွက်အောင်အသက်ရှင်ရကြ၏