मांजरीचे पिल्लू

मांजरीचे पिल्लू


फिरवायला लागलो मासे

फिरवायला लागलो मासे


माझे मांजर शेवटी एक प्रेम आहे

माझे मांजर शेवटी एक प्रेम आहे


त्से

त्से


पुस्तक पिण्याचे पाणी करते

पुस्तक पिण्याचे पाणी करते


मी थकलेला असतो

मी थकलेला असतो


खूप जड गप्पा

खूप जड गप्पा


मी हा खेळ खेळू इच्छित

मी हा खेळ खेळू इच्छित


शांत ठेवा

शांत ठेवा


मागतो

मागतो