विचित्र Pandas

विचित्र Pandas


या कुत्रा नाही नशीब आहे

या कुत्रा नाही नशीब आहे


जागतिक लोकसंख्या

जागतिक लोकसंख्या


मी एक भयंकर चूक केली

मी एक भयंकर चूक केली


आणि Bilzerian UFC

आणि Bilzerian UFC


या कुत्रा आणि शेळी

या कुत्रा आणि शेळी


माझ्या मते ही जोडा खाल्ले की कुत्रा आहे

माझ्या मते ही जोडा खाल्ले की कुत्रा आहे


सकाळी

सकाळी


एक पोपट नाहीच

एक पोपट नाहीच


त्यामुळे सोपे ध्वनी

त्यामुळे सोपे ध्वनी