या गप्पा

या गप्पा


ब्रह्मानंद

ब्रह्मानंद


या मांजर संध्याकाळी टीव्ही तयार आहे

या मांजर संध्याकाळी टीव्ही तयार आहे


ती एक भयपट चित्रपट पाहते तेव्हा ती घाबरून तेव्हा

ती एक भयपट चित्रपट पाहते तेव्हा ती घाबरून तेव्हा


पुरावा

पुरावा


कधी कधी प्रौढ लोक पुन्हा झाले

कधी कधी प्रौढ लोक पुन्हा झाले


मी आणि करू खूप काम आहे तेव्हा सुरू जेथे मला माहीत नाही

मी आणि करू खूप काम आहे तेव्हा सुरू जेथे मला माहीत नाही


दु: खी आळशी

दु: खी आळशी


माझे मांजर बाळाचा जन्म दरम्यान शाई संपली.

माझे मांजर बाळाचा जन्म दरम्यान शाई संपली.


ते देखील दूर फेकून करू शकता

ते देखील दूर फेकून करू शकता