छान माणूस

छान माणूस


आनंदी मांजर

आनंदी मांजर


तो त्याच्या फ्लॅट फोटो घेऊन त्याला प्रतिबंधित करते

तो त्याच्या फ्लॅट फोटो घेऊन त्याला प्रतिबंधित करते


तेव्हा आम्हाला वडील-ख्रिसमस परिस्थिती

तेव्हा आम्हाला वडील-ख्रिसमस परिस्थिती


हा फोटो मुलांना पाळीव प्राणी आवश्यक आहे, हे लक्षात येते

हा फोटो मुलांना पाळीव प्राणी आवश्यक आहे, हे लक्षात येते


मी आणि करू खूप काम आहे तेव्हा सुरू जेथे मला माहीत नाही

मी आणि करू खूप काम आहे तेव्हा सुरू जेथे मला माहीत नाही


या खार दाबा त्याच्या

या खार दाबा त्याच्या


5 वर्षे मला

5 वर्षे मला


तेव्हा आपण विश्वास

तेव्हा आपण विश्वास


एक छत्री एक मांजराचे पिल्लू बचाव

एक छत्री एक मांजराचे पिल्लू बचाव