गोलंदाजी राजा

गोलंदाजी राजा


मी या बर्फापासून बनवलेली मनुष्याची मूर्ति केली असल्याने माझ्या शेजारच्या अधिक सुरक्षा आहेत

मी या बर्फापासून बनवलेली मनुष्याची मूर्ति केली असल्याने माझ्या शेजारच्या अधिक सुरक्षा आहेत


गवत ससा

गवत ससा


तो एक लाज आहे

तो एक लाज आहे


बेबी रात्री रडत

बेबी रात्री रडत


माझा संगणक मी शौचालय तो परत आला तेव्हा

माझा संगणक मी शौचालय तो परत आला तेव्हा


परिपूर्ण रविवारी

परिपूर्ण रविवारी


मुली trampoline आहेत, तेव्हा

मुली trampoline आहेत, तेव्हा


हा फोटो मुलांना पाळीव प्राणी आवश्यक आहे, हे लक्षात येते

हा फोटो मुलांना पाळीव प्राणी आवश्यक आहे, हे लक्षात येते


बाई पाय

बाई पाय