परिषद त्याच्या मंडारीन खाणे

परिषद त्याच्या मंडारीन खाणे


अवतार

अवतार


मी तिला आधी जागे आणि ती अजूनही झोपेत आहे तेव्हा

मी तिला आधी जागे आणि ती अजूनही झोपेत आहे तेव्हा


माझे मांजर परिपूर्ण आहे

माझे मांजर परिपूर्ण आहे


ही मुलगी बर्फ आवडतात

ही मुलगी बर्फ आवडतात


प्रिंटर ताण वाटत

प्रिंटर ताण वाटत


मांजरीचे पिल्लू हजार हजार

मांजरीचे पिल्लू हजार हजार


कुत्रा पोशाख

कुत्रा पोशाख


तसेच खाण्याच्या तो उगवतो

तसेच खाण्याच्या तो उगवतो


एक बेडूक मासा परिधान आहे

एक बेडूक मासा परिधान आहे