एक पोपट नाहीच

एक पोपट नाहीच


या कुत्रा चटकदार मांसाचे खाद्य कबाब नाही

या कुत्रा चटकदार मांसाचे खाद्य कबाब नाही


पुस्तक पिण्याचे पाणी करते

पुस्तक पिण्याचे पाणी करते


खूप जड गप्पा

खूप जड गप्पा


जाइंट कोबी

जाइंट कोबी


या शौचालय आसन देखील मांजर कचरा करते

या शौचालय आसन देखील मांजर कचरा करते


शिल्पकला आग

शिल्पकला आग


तो मांस प्रेम करतो

तो मांस प्रेम करतो


जगातील सर्वात महाग करते

जगातील सर्वात महाग करते


तसेच खाण्याच्या तो उगवतो

तसेच खाण्याच्या तो उगवतो