विचित्र

विचित्र


डोक्यावर मांजर

डोक्यावर मांजर


आनंदी नाही डोके

आनंदी नाही डोके


मित्रांबरोबर आइस्क्रीम खा

मित्रांबरोबर आइस्क्रीम खा


फसवणूक

फसवणूक


आज मी एक रेनडिअर आहे

आज मी एक रेनडिअर आहे


एक मोठा पार्क

एक मोठा पार्क


सोडा एक मुक्त आठवड्यात काढून

सोडा एक मुक्त आठवड्यात काढून


गप्पा अदृश्य दुचाकी करते

गप्पा अदृश्य दुचाकी करते


लक्ष

लक्ष