रेस्टॉरंट मध्ये माझा मुलगा

रेस्टॉरंट मध्ये माझा मुलगा


या जिराफ वाटते तारे आहेत

या जिराफ वाटते तारे आहेत


पाणी अंतर्गत आठ पायांचा सागरी प्राणी हल्ला

पाणी अंतर्गत आठ पायांचा सागरी प्राणी हल्ला


दूध विकतो की एक गाय

दूध विकतो की एक गाय


जगातील सर्वात मोठी मांजर

जगातील सर्वात मोठी मांजर


तो पेंट cans बंद विसरले

तो पेंट cans बंद विसरले


भारतात आजचा चेअर

भारतात आजचा चेअर


सोडा एक मुक्त आठवड्यात काढून

सोडा एक मुक्त आठवड्यात काढून


या कुत्रा तेव्हा भूक अर्थ जाऊ शकते

या कुत्रा तेव्हा भूक अर्थ जाऊ शकते


अवतार

अवतार