ор, эсвэл интернэт

ор, эсвэл интернэт


Би халуун байна, миний найз охин түүний хугацаа байгаа бол

Би халуун байна, миний найз охин түүний хугацаа байгаа бол


Миний муур халаалт илрүүлсэн

Миний муур халаалт илрүүлсэн


Охид, тэдний тоглоом

Охид, тэдний тоглоом


гамшгийн өмнө нь хоёр хүн тутмын нэг

гамшгийн өмнө нь хоёр хүн тутмын нэг


Гар донтой

Гар донтой


Том алдаа

Том алдаа


Миний муур ч сайхан байна

Миний муур ч сайхан байна


Грекийн байгалийн усан сан

Грекийн байгалийн усан сан


aaah!

aaah!