Giant Mojito

Giant Mojito


Санаа бэлэг боох

Санаа бэлэг боох


гудамжны урлагийн: Шуудангийн хайрцгууд

гудамжны урлагийн: Шуудангийн хайрцгууд


Зүрхний хэлбэртэй хоног

Зүрхний хэлбэртэй хоног


Эдгээр нь сандал дугуй хийсэн байна

Эдгээр нь сандал дугуй хийсэн байна


Нядалгааны газар цагаан хоолтон

Нядалгааны газар цагаан хоолтон


Шарсан завь

Шарсан завь


Энэ сан нь мөн кино театр байдаг

Энэ сан нь мөн кино театр байдаг


Амстердам, Нидерланд

Амстердам, Нидерланд


Atomium Брюссель дурсгал (Бельги)

Atomium Брюссель дурсгал (Бельги)