Телевизийн наймаалжан тоглоом байна

Телевизийн наймаалжан тоглоом байна


Багт наадмын хувьд гайхалтай хувцас нь санаа

Багт наадмын хувьд гайхалтай хувцас нь санаа


Эвгүй

Эвгүй


дэр тэмцэл

дэр тэмцэл


Шинэ машин echeter байх ёстой!

Шинэ машин echeter байх ёстой!


бие засах газар, нэгэн зэрэг кино

бие засах газар, нэгэн зэрэг кино


Би загас нь энэ өрөөнд унтаж хүсэж байна

Би загас нь энэ өрөөнд унтаж хүсэж байна


Ноос хадгалах тусгай сав

Ноос хадгалах тусгай сав


нөхөн сэргээх

нөхөн сэргээх


Энэ хүн цас зогсоох боломжтой

Энэ хүн цас зогсоох боломжтой