Изненадување на патот кон аеродромот

Изненадување на патот кон аеродромот


Појадок внимателен

Појадок внимателен


тој нема да се одржи мојата рака

тој нема да се одржи мојата рака


ова куче е овца

ова куче е овца


тој не сака празни пред донесувањето на мебел ..

тој не сака празни пред донесувањето на мебел ..


Куче во рајот

Куче во рајот


Од најголемата пица во светот

Од најголемата пица во светот


А желка на улица

А желка на улица


Тоа е причината зошто се прават деца

Тоа е причината зошто се прават деца


Оваа двојка има пет мачки и две кучиња, па тие го направија овој кревет да спие заедно

Оваа двојка има пет мачки и две кучиња, па тие го направија овој кревет да спие заедно