2 farin ciki jariran

2 farin ciki jariran


suka kuma za a jefa bãya

suka kuma za a jefa bãya


ba ya so a raba

ba ya so a raba


Zan kama

Zan kama


bano

bano


Yadda za a auna nauyi a baby raƙumin dawa

Yadda za a auna nauyi a baby raƙumin dawa


Lolcat Albert Combie

Lolcat Albert Combie


Dadi

Dadi


A lokacin da 'yan mata ne trampoline

A lokacin da 'yan mata ne trampoline


wannan kare yana da crazy kai

wannan kare yana da crazy kai