همسر او نوشته شده یک عکس در شبکه های اجتماعی. شوهر او، تصویر دوم چند لحظه بعد.

همسر او نوشته شده یک عکس در شبکه های اجتماعی. شوهر او، تصویر دوم چند لحظه بعد.


خیلی بد است.

خیلی بد است.


چرا خرگوش؟

چرا خرگوش؟


در صبح

در صبح


چت در کمین

چت در کمین


سگ من اسباب بازی را دوست ندارم

سگ من اسباب بازی را دوست ندارم


مو گربه

مو گربه


دختران و آبجو

دختران و آبجو


یک دلیل خوب برای داشتن فرزند نمی

یک دلیل خوب برای داشتن فرزند نمی


10 توله سگ برای من

10 توله سگ برای من