Kini nga iro nasangit sa iyang mga agalon

Kini nga iro nasangit sa iyang mga agalon


Smarphone nga nagadilaab sa higdaanan

Smarphone nga nagadilaab sa higdaanan


Dinhi ang gamay nga lawak sa akong iring

Dinhi ang gamay nga lawak sa akong iring


sa buntag

sa buntag


Ang labing maanindot nga sinawalo nga sinina sa kalibutan

Ang labing maanindot nga sinawalo nga sinina sa kalibutan


Teddy shaped patatas

Teddy shaped patatas


Girls gabii leave

Girls gabii leave


Nangatunaw chocolate

Nangatunaw chocolate


kini dili mawala alang sa tanan

kini dili mawala alang sa tanan


sa usa ka babaye sa baybayon sa pagdawat sa usa ka bola

sa usa ka babaye sa baybayon sa pagdawat sa usa ka bola