че котката изглежда като слон

че котката изглежда като слон


2 години по-късно

2 години по-късно


змия в моя двигател!

змия в моя двигател!


Island Dolphin форма

Island Dolphin форма


когато се събудих преди нея и тя е все още спи

когато се събудих преди нея и тя е все още спи


Кой иска същия механик?

Кой иска същия механик?


Махни оса гнездо

Махни оса гнездо


Търсех котката ми навсякъде ...

Търсех котката ми навсякъде ...


По мое мнение това е кучето, което яде обувката

По мое мнение това е кучето, което яде обувката


Тенис Fan

Тенис Fan