این گوسفند با کوله پشتی با 41 کیلو پشم کشف شد

 

 
این گوسفند با کوله پشتی با 41 کیلو پشم کشف شد

 831
 


EnjoyDude.com